اورنیتین و آرژنین با افزایش رشد بالا همراه هستند؟ : تغذیه


سلام به افراد Reddit ، پس از مشاهده برخی گزارش ها ، متوجه شدم که بین اورنیتین و افزایش HGH ، مشابه آرژنین ، ارتباط وجود دارد.

آیا این موضوعی است که مورد توافق گسترده قرار گرفته است یا هنوز می توان در مورد آن بحث کرد؟

و آیا افزایش HGH همچنین باعث افزایش قد برای افرادی می شود که هنوز در سن بلوغ هستند؟

متشکرم!

دیدگاهتان را بنویسید