اولین گروه از زائران خراسانی وارد مشهد مقدس شدند – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانرضا درگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین پرواز زائران ورودی از استان خراسان شمالی و رضوی با ۲۵۸ زائر و دو خدمه کاروان پرواز ۱۵۲۷ ایران ایر است. هوا وی در بدو ورود به فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد امروز دوشنبه ۶ تیرماه از ساعت ۱۰:۴۵ مورد استقبال مسئولان حج و زیارت قرار گرفت. اعزام و فرودگاه واقع شده است.

معاون حج و زیارت خراسان رضوی با تشکر از واحدهای مختلف همکاری مستقر در فرودگاه خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده کم اهمیت سلام ۲۶ پرواز خطوط هوایی ایران در استان حج انجام شده است هوا به وطن خود باز خواهند گشت.

وی گفت: پرواز برگشت کاروان حج استان از ۶ تیرماه آغاز و تا ۱۵ مرداد ادامه دارد و در این مدت ۵ هزار و ۸۷۰ زائر از استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و کاروان ۲۶ پرواز از فرودگاه های جده و منوره مدینه را انجام می دهند. ترانسفر به فرودگاه شهید هاشمی مشهد.

درگاهی افزود: حاجید امسال ۵۰۶۵ زائر استان در قالب اربعین به زیارت تمتع رفتند و از ۶ تیرماه تا ۱۵ مردادماه به کشور باز خواهند گشت.