اکبرپور: شکست سپاهان ممکن است مهم قهرمانی استقلال باشد/ داوران نباید حاوی دعوای مجیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسروی شوند.


علی رضا اکبرپور در اظهار داشت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، دانستن درباره خروج استقلال اجتناب کرده اند جام حذفی تصدیق شد: استقلالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران این دیدار را فرم بردگی می دانستند. یعنی معتقد بودیم کدام ممکن است ۱۰۰ نسبت پیروز می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریف را سرراست می دانستیم. اگر بیشتر اینها تفریحی ها روی حیله و تزویر است. دیدم حریف حفاظت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنالتی خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل ۵۰-۵۰ است.

هیچ فداکاری در جاده حمله {وجود ندارد}

وی افزود: اجتناب کرده اند طرفی استقلال مکان هایی داشت کدام ممکن است به سادگی ممکن است به گل برسد. موضوعی کدام ممکن است آزارم می دهد. گیمرها به سادگی شرایط را پایین بالا می گذارند. آنها در نظر گرفته شده می کنند کدام ممکن است یک بار دیگر جایگزین خواهند کشف شد. علاوه بر این روزی کدام ممکن است آنها در محوطه جریمه حریف هستند، تا روزی کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند اعضای گروه نتواند توپ را به ثمر برساند، همدیگر را پیدا نمی کنند یا برای پاس دادن {به یکدیگر} فداکاری نمی کنند. این امتیازات در تفریحی مشهود بود. در تفریحی های زودتر هم دیده بودیم کدام ممکن است این باعث تبدیل می شود استقلال کمتر گل بزند. اگر فداکاری در جاده حمله تا حد زیادی شود، آمار گلزنی گروه نیز افزایش خواهد یافت.

مهاجم سابق استقلال با دقیق اینکه ۲ تفریحی او مقابل بکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نساجی باعث شده بود کدام ممکن است استقلال اجتناب کرده اند مسیر شخصی در سال قبلی منحرف شود، تصدیق شد: تفریحی مقابل بکان بعد اجتناب کرده اند سفر سال نو بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است کدام ممکن است گیمرها به سختی متضرر شوند. باعث خرابی جسمی شد قطعا تاثیرگذار بود در تفریحی با این حال {در این} تفریحی گروه ۱۰ نفره شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را روی حیله و تزویر کرد آن طرف پیکان گروه جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دونده ای بود این گروه کادر فنی خوبی دارد گیمرها آن تاکتیکی هستند، آنها اجتناب کرده اند جایگزین استفاده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را خرس فشار قرار دادند.

وی افزود: تفریحی با نساجی خاص بود. چون استقلال جایگزین های زیادی داشت. او حتی خوب گل هم زد کدام ممکن است تکذیب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت جداگانه اگر آن فشار خطا بود، در گذشته اجتناب کرده اند اینکه سیلوا را هل دهند خوب کرنر بود. عمق این صحنه تا حد زیادی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داور باید پنالتی می گرفت. به طور معمول، شرایط داوری درگیر کننده است.

اکبرپور با سرپوش گذاشتن بر آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای کاهش آن اظهار داشت: همه وقت در داوری در دنیا اشتباهاتی موجود است، با این حال در VAR خطا می کنند. ویژه به ویژه اشتباهاتی کدام ممکن است کشنده هستند.

اکسپرت می‌گوید کدام ممکن است آن یک است باگ بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید کدام ممکن است ظاهری خیلی شبیه باگ تفریحی‌های تولید دیگری نداشت

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: داوران هم انسان هستند با این حال گاهی اشتباهاتی صورت خواهد گرفت کدام ممکن است در سایر مسابقات گرفته نمی شود. گیج شدیم! اگر صنوبر خطا {بوده است}، همه وقت باید خطا باشد، ۹ خطا در جایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ در مکانی دیگر. من می خواهم نیازی ندارم به داوران بی احترامی کنم یا تهمت بزنم، با این حال این اتفاقات افکار همه را بی رنگ می تنبل. این تصور تعیین کنید خواهد گرفت کدام ممکن است قابل دستیابی است اشتباهی نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات عکس وجود داشته باشد. باید یه این سیستم تلویزیونی یه جایی کارشناس میگه باگ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید میگه همین انواع در تفریحی های دیگه نبوده!

وی افزود: این موضوع نامشخص است. چرا باید این حد باشد؟ چرا باید تمایز تحمیل تنبل؟ اگر خطایی وجود داشته باشد، هر ۲ صحنه به حداقل یک تعیین کنید انجام تبدیل می شود. مثلاً در تفریحی دربی، هل دادن ۲ دستی به استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلزنی، یا هل دادن سیلوا در مسابقه پارچه ای اشکالی ندارد، با این حال هل دادن شرکت کننده نساجی خطا است. {ما می گوییم} آن یک است خطای تصمیم گیری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفی ندارد، با این حال واقعاً آزار دهنده است. چرا گروه بالای جدول باید درگیر ۶ امتیاز باشد؟ {همه ما} درگیر هستیم. هواداران به من می خواهم می گویند اعتراض کنم. ما با کسی مشکلی نداریم، با این حال تصمیم گیری باید به گونه ای باشد کدام ممکن است عدالت اجرا شود. تصمیم گیری خوب قاضی در پایین است. نباید اظهار داشت کدام ممکن است مفاد در پایین خاص است.

اکبرپور با اشاره به تفریحی های باقی مانده استقلال در لیگ برتر انگلیس نیز اظهار داشت: ۶ تفریحی فینال که همچنان ادامه دارد کدام ممکن است همه آنها واقعا روی حیله و تزویر هستند. اسم گروه ها صرف نظر از سپاهان یا مسجد نفت سلیمان فرقی ندارد. اگر گروه در هر تفریحی امتیاز اجتناب کرده اند بازو بدهد برایش با کیفیت صنعتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریف ممکن است به خودش برسد. در واقع برای او یا او هم کار سختی است با این حال برای کار اگر نشد باید سه امتیاز را بگیریم.

تفریحی با سپاهان ممکن است استقلال را قهرمان تنبل

شرکت کننده پیشکسوت استقلال با ردیابی به دیدار هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم مقابل استقلال اظهار داشت: سپاهان بعد اجتناب کرده اند سفر تفریحی سر خورد را پایین بالا می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی فوق العاده سختی است. استقلال باید سه امتیاز بگیرد. این تفریحی ممکن است استقلال را از برخی از معانی قهرمان تنبل. در تفریحی های تولید دیگری باید با تمام وجود تفریحی کنند. گیمرها نباید جایگزین ها را به سادگی اجتناب کرده اند بازو بدهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند هر فرصتی نهایت استفاده را ببرند. هر جایگزین اجتناب کرده اند بازو گذشت به کل گروه فشار می آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه اعتراضاتی است کدام ممکن است می بینیم. مثلاً اگر مهاجم توپ را می زد، این اتفاق نمی افتاد.

اظهار داشت: جام تمام شد. اگر به تفریحی باخت در نظر گرفته شده می کنیم، ساخته خودمان است. الان ۹، کل گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی هواداران باید روی مسابقات لیگ هدف اصلی کنند. آنها نباید کاری به محیط ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات بیرونی داشته باشند. شاید برای جلوگیری اجتناب کرده اند استقلال به هر نحوی حواشی را اصلاح می کنند. باید گیمرها را توجیه کنیم کدام ممکن است تا بالا لیگ وارد دنیای آنلاین ما نشوند تا بتوانند تمام امتیازات آن ۶ مسابقه را بگیرند. با تغییر شدن به حداقل یک قهرمان، چیزهای زیادی می توان اظهار داشت.

داوران در شش تفریحی باقی مانده شجاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت را سوت خواهند زد

اکبرپور با ردیابی به اختلاف جدیدترین بین علی خسروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهاد مجیدی، اظهار داشت: اکنون شرایطی در دنیای آنلاین ما تحمیل شده کدام ممکن است قابل دستیابی است استقلال را خرس تأثیر قرار دهد. امیدوارم این پرونده بین این ۲ گران رفع شود با این حال اجتناب کرده اند قضات گران آرزو می کنم کدام ممکن است به هیچ وجه وارد این جنجال ها نشوند.

وی افزود: نباید شرایطی وجود داشته باشد کدام ممکن است به استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران آسیب برساند. داوران باید به مقیاس داور در پایین عادلانه رفتار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} شش مسابقه به در نظر گرفته شده هواداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف استقلال باشند. دید شخص خاص ندارید. تصور اینجا است کدام ممکن است شاید {به دلیل} این شرایط، قضات قابل دستیابی است به استقلال آنها آسیب بزنند. امیدوارم اینطور نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوران این ۶ مسابقه را با شجاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت تصمیم گیری کنند تا نماد دهند داوران ایرانی حتی وقتی خطا کنند، نامطلوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرعمد هستند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید