ایجاد امنیت در سکونتگاه های غیررسمی مقدمه ای برای سرمایه گذاری است – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا حسین نژاد ساعت ۱۲ روز شنبه در جلسه فرمانداری ستاد مشارکت های مردمی در نظم عمومی خراسان شمالی، با بیان اینکه شورای شهر و مدیریت شهری باید بدانند که توسعه و توسعه ساخت و ساز مهم هستند. هر منطقه ای در سایه امنیت است امکان پذیر است و می تواند زمینه ورود سرمایه گذاران را فراهم کند.

استاندار خراسان شمالی ایجاد کلانتری در سکونتگاه های غیررسمی را ضروری دانست و گفت: در راستای پیشگیری و مبارزه با جرائم اجتماعی و فرهنگی، تامین امنیت در این مناطق ضروری است.

وی در ادامه با تاکید بر توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی گفت: نیاز به تعیین تکلیف و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی است که شرایط شمولیت در شهر را در بر می گیرد تا این سکونتگاه ها تحت پوشش خدمات شهری قرار گیرند.

حسین نیزاد گفت: اگر مصلحت باشد افسردگی اگر از توانمندی ها و فرصت ها مهارت کسب کنیم، قطعا وارد بازار جهانی خواهیم شد.

استاندار خراسان شمالی گفت: از وضعیت فعلی مهارت آموزی راضی نیستیم، اما باید سطح تحصیلات و مهارت های استان را با بهترین استان های کشور مقایسه کنیم.