ایران قهرمان کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا شد
محمد مرادی در وزن ۷۱ کیلوگرم در روز پایانی مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا در بیشکک قرقیزستان به مدال طلا دست یافت اما سیدرضا آذرشب در وزن ۸۰ کیلوگرم قرقیزستان را شکست داد و قهرمان ایران نشد. مسابقات قهرمانی آسیا را به قرقیزستان و ایران بدهید تا نایب قهرمان شوند.