ایران ۹۰ درصد زعفران جهان را تامین می کند/ بزرگترین محموله زعفران ایران به قطر ارسال شد.


پس از امضای قرارداد صادرات و فرآوری ۲۰۰ تن زعفران ایران به قطر، اولین محموله این قرارداد برای فرآوری به قطر ارسال شد.

The post ایران تامین کننده ۹۰ درصد زعفران جهان/ بزرگترین محموله زعفران ایران به قطر ارسال شد appeared first on تجارت نیوز.