بازار زیرزمینی وام بانکی/ابزار اجاره چیست؟


یک کارشناس مسائل بانکی در خصوص وام های بانکی گفت: بانک های القاعده برای پرداخت ساختمان ها به حساب مردم نگاه می کنند، برخی بنگاه ها، افراد با حقوق بالا، بانک ها وام های تقریباً بالایی را به این بنگاه ها می پردازند، بنابراین نباید این کار انجام شود، برخی بانک ها قابل اعتبار هستند مردم باید کارمزدهای بالایی بپردازند و این واقعیت را پنهان کنند که می توانند وام را پس دهند.

تاریخچه بازار وام مخفی بانکی / تسهیلات اجاره چیست؟ این اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.