بازداشت سه مامور پلیسِ دخیل در بازداشت نامناسب زنی در سد لتیانتحقیقات به دستور رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ آغاز شد و در تحقیقات صورت گرفته سه مأمور کلانتری که در این صحنه حضور داشتند، بازداشت شدند.