بازدید رئیس جمهور از پتروشیمی خراسان شمالی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه در سفر به خراسان شمالی از پتروشیمی بجنورد بازدید کرد.

رئیس هیئت مدیره در این بازدید با تاکید بر اینکه پتروشیمی همه امکانات لازم را دارد، گفت: کاری را که دو روز در دو ماه انجام دادید، انجام ندهید.