بازماندگان سود نقدی خرداد چطور؟


۳۱ خردادماه، مرحله دوم کمک نقدی جدید برداشته شد و سرپرستان خانوارها مجاز به استفاده از این پول شدند. تظاهرکنندگان و بازماندگان نیز پس از تعریف واجد شرایط دریافت یارانه خواهند بود.

اینستاگرام Camapress را برای دریافت سریع اخبار داغ یارانه ها دنبال کنید. از جانب پایان درج کنید.

به گزارش کاماپرس، علاوه بر یارانه نقدی جدید، برخی از افراد از لیست یارانه بگیران حذف شدند و برخی نیز به میزان یارانه دریافتی اعتراض داشتند. بر اساس تقسیم اشتغال، آژانس فرعی هدفمند مسئولیت ثبت نام بازماندگان را بر عهده داشت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به این الزامات پرداخته و درآمد بازماندگان را تا اعشار تنظیم کرده است. نظارت بر ثبت نام کنندگان و معترضان یارانه ای هنوز کامل نشده است. اگر این گروه ها واجد شرایط تشخیص داده شوند، دولت یارانه معوقی را به این افراد اختصاص می دهد. طبق اعلام دولت، بازماندگان یارانه مشروط دریافت خواهند کرد.

اخبار مرتبط را بخوانید:

فرآیند جدید یارانه نقدی

یارانه جدید ماه گذشته به خانوارهای واجد شرایط اعطا شد. میزان این یارانه بسته به وضعیت درآمد خانوار متفاوت بود. ۴۰۰ هزار تومان به خانواده های دهم اول تا سوم و ۳۰۰ هزار تومان به خانواده های نسل چهارم تا نهم تعلق گرفت.

هدف از اعطای کمک نقدی جدید دولت این بود که به خانوارهای کم درآمد و متوسط ​​اجازه دهد تا مایحتاج اولیه را با نرخ ارز شهریورماه خریداری کنند. کمبود مواد ضروری مانند روغن، برنج، لبنیات و مرغ زندگی را برای خانواده ها سخت می کند.

دسته دهم به دلیل تنگنای مالی یارانه نمی دهد. بر اساس برآوردهای قبلی، ۹۰ درصد جمعیت کشور باید مزایای نقدی جدید دریافت کنند.

انتهای پیام/

بستگی دارد به: سازمان هدف برای یارانه

برای دسترسی سریعتر: