با مشارکت بنیاد افتخار رضوی ۵۰ حلقه چاه در سیستان حفر می شود


به گزارش خبرگزاری فارس، مراسم واگذاری ۵۰ حلقه چاه کشاورزی حفاری شده در سطح ۱۰۰ هکتاری استان سیستان با مشارکت بنیاد پرستیژ رضوی و سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد. مدیران و نماینده آستان قدس رضوی. .

در این مراسم آستان قدس رضوی و بنیاد پرستیژ رضوی بر اساس تفاهم نامه جهادکشاورزی و بنیاد قول ساخت ۳۰۰۰ حلقه چاه را دادند.

در ابتدا ۵۰۰ حلقه چاه برای کشاورزان سیستانی حفر می شود.

با توجه به ادامه خشکسالی امسال و کمبود رودخانه هیرمند، کشاورزان استان سیستان در تامین آب دام و کشاورزی با مشکل جدی مواجه هستند و امروز ۵۰ حلقه چاه آب در مساحت ۱۰۰ هکتار در زخاک افتتاح کردند.

انتهای پیام/ ۳۱۳۹
آن را در صفحه اول پیشنهاد دهید