ببینید | دکتر آبادانی خود را از هفت برج پرتاب کرد
یکی از پزشکان برجسته آبادانی به دلایل نامعلومی از راهروی ورودی منزل خود در طبقه پنجم برج ده ساحلی به پایین پرید و به بیمارستان شهید بهشتی آبادان منتقل شد. تیم پزشکی اعلام کرد که پزشک آمبولانس هنگام انتقال به بیمارستان در وضعیت وخیمی قرار داشت که پزشکان تلاش کردند جان او را نجات دهند و دقایقی پس از انتقال جان باخت. پلیس در حال بررسی علت حادثه و جزئیات خودکشی دکتر آبادان است.