ببینید | سخنان عجیب مدودف در مورد جنگ در اوکراین: درباره سواره نظام آخرالزمان; تمام امید ما به خداست
دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه گفت: «اینها حدس و گمان نیست. الان همین اتفاق افتاد. می‌توان به گونه‌ای دیگر به این موضوع نگاه کرد، اما می‌توان فرض کرد که ما سوار یک فاجعه هستیم و تمام امید تنها به خداست.»