ببینید | طراح جت در دریاچه سقوط کرد
تنها چند ثانیه پس از برخاستن، زاپاتا، طراح جت که اخیراً اختراع خود را به نمایش گذاشته بود، دستگاه را هدایت کرد و به درون دریاچه افتاد. فلای بورد بدون آسیب به اعماق دریاچه زاپاتا سقوط کرد، دریاچه ای که پیش از این رکورد پرواز داشت.