ببینید: پاکستانی ها از تبلیغات سامسونگ خشمگین شدند
پاکستانی ها در کراچی وای فای را “Q” نامیدند.آنها به وجود “R Code” در تبلیغات سامسونگ اعتراض کردند.آنها یک بیلبورد سامسونگ را به اتهام توهین به مقدسات پایین آوردند و عملیات را آغاز کردند.