ببینید | پخش داستان طلاق روحانیت از تلویزیون
یک کشیش در مستندی درباره طلاقش گفت: “نمی دانم چرا وقتی با نامزدم در پارک قدم می زدیم، مرد جوانی آمد و آب دهانم را آب دهان انداخت. داماد چند روزی ناراحت بود و گفت: ” برای من لباس انتخاب کن.» «زمانی که به درخواست و حقوق شخصی مصاحبه کننده احترام گذاشته شود، چهره مصاحبه کننده پنهان می شود.