بحران سونامی در ذخیره گاه سد تهران – تجارت نیوز


به گزارش خبرگزاری تجارت، تبریزی در این خصوص گفت: در حال حاضر مصرف آب تهران ۳۹ هزار و ۵۰۰ لیتر در ثانیه است. در حالی که مصرف آب تهران ۳۴ هزار و ۵۰۰ لیتر است، ذخایر آب ما حدود ۵ هزار لیتر در ثانیه کاهش می یابد، یعنی مصرف آب آن کمتر از تولید است.

وی افزود: از سال گذشته در حوضه آبریز سدهای تهران بارندگی کم داشته ایم و سطح مخازن سدهای تهران به کمترین میزان در ۵۰ سال گذشته رسیده است و بهره برداران ۲۰ برابر آب خود را کاهش می دهند. درصد.” به ما کمک کن

بررسی وضعیت سد تهران

مدیر عملیات تصفیه خانه منطقه ۴ تهران نیز گفت: مصرف بالای شهروندان تهرانی مانع از افزایش مخزن می شود.

مختاری گفت: تفاوت فاحش نمودار تولید و مصرف به دلیل مصرف ۳۷ هزار لیتر در ثانیه و ۳۹ هزار لیتر در ثانیه است. متأسفانه برنامه اجازه نمی دهد اندازه مخزن تهران از ۸۸۰ متر مکعب بیشتر شود.

وی در ادامه گفت: عدم مدیریت مصرف در بحث مصرف خانگی و غیرخانگی تاثیر بسزایی بر ظرفیت این مخازن دارد و یکی از مصارف غیر خانگی بیمارستان ها در هفت سال اول یک میلیون و ۴۱۳ میلیون و ۳۹۶۰ هزار مترمکعب است. در ماه‌های سال بیشترین مصرف بیمارستان‌ها ۱۵ بیمارستان در خمسنگ است که برای جمعیت هدف، مصرف ۹۷۰۰ مترمکعب تا ۳۷۰۰۰ مترمکعب در ماه را مشاهده می‌کنیم.