برای بی حجابان جریمه شود/احتمالا از خارج از کشور پول بی حجابی موتورسیکلت می گیرند/
رباط کریم سخنگوی بهارس حسن نوروزی با بیان اینکه تعداد گشت های خیابانی در حال افزایش است، گفت: این خواسته مردم است و باید تعداد گشت های هدایت شونده افزایش یابد. می توان چهار اخطار داد، بار پنجم قول داد و بار ششم جریمه پرداخت.