برای رسیدن آب به هامون، ایران باید توافقنامه هویدا و شفیق را تایید کند


برای رسیدن آب به هامون، ایران باید توافقنامه هویدا و شفیق را تایید کند

عکس های خبری: سد کمال خان در افغانستان

خبر دادن گلو محمدعلی بهمنی قاجار، حقوقدان، دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران و تاریخ‌دان در کانال تلگرامی خود نوشت:

در مورد آب هیرمند، ایران باید به اتفاق آرا توافقنامه هیدا و شفیق را تصویب کند و توسعه پایدار تالاب بزرگ تاریخی سیستان و هامون را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

تاکید بر عهدنامه ۱۳۵۱ یعنی همان سیاست انفعالی که تاکنون هیچ دستاوردی نداشته است.

همانطور که ما پیمان ۱۹۳۷ با عراق را لغو کردیم، همان طور که در سال ۱۹۷۵ با الجزایر انجام دادیم، باید احتیاط کنیم و معاهده ۱۳۵۱ هوده و شفیق را به دلیل اجرا نشدن طرف مقابل جایگزین کنیم. ۵۰-۵۰ غرب آب هیرمند در ورودی هامون و تعهد افغانستان به عدم جلوگیری از رسیدن آب به هامون.

مشروح متن قانون سال ۱۳۵۱:

قانون: موافقتنامه دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان در مورد آبهای رودخانه هیرمند. مصوب ۱۳۵۲.۵.۱۰.

ماده ۱ – موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان در مورد آبهای رودخانه هیرمند مشتمل بر یک مقدمه، دوازده ماده و دو پروتکل ضمیمه، به تاریخ ۱۳/۳/۱۳۵۱ در کابل به امضاء رسید. در اسفند ۱۳۵۲ تصویب شد و اجازه تبادل اسناد داده شد.

پس از تصویب قانون فوق در جلسه شورای ملی در روز سه شنبه مورخ ۵/۴/۱۳۵۲، مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۵۲ قانون مذکور را به انضمام متن موافقتنامه پیوست تصویب کرد.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی.

توافقنامه ایران و افغانستان در مورد آب رودخانه هیرمند، دولت های ایران و افغانستان توافق می کنند که تمام اختلافات مربوط به آب رودخانه هیرمند (هیلمند) را برای همیشه حل و فصل کنند و روابط بین المللی، روابط و احساسات خوب را حفظ کنند. اخوان و همسایگان بدین منظور تصمیم به تشکیل و تعیین نمایندگان تام الاختیار خود به شرح ذیل نمود.

از طرف ایران: امیرعباس هیدا، نخست وزیر ایران.

از طرف افغانستان: محمد موسی شفیق، نخست وزیر افغانستان.

و دو نماینده با تسلیم وکالت نامه های مربوطه به یکدیگر و توافق بر صحت و اعتبار آن، به موارد زیر موافقت می کنند.

برای مطالعه متن کامل قانون کلیک کنید.

انتهای پیام

ایرانی ها نگران چه هستند؟
اینجا دیدن