برای ساماندهی رودخانه کاراسو به وام ۲۸۰۰ میلیارد تنی نیاز است – خبرگزاری مهر ایران و جهانرضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکل رودخانه کاراسو اظهار داشت: بخشی از فاضلاب ورودی به رودخانه کاراسو تصفیه می شود و بخشی دیگر بدون تصفیه به رودخانه می ریزد. این پروژه تکمیل می شود یک موضوع این است که در سفر رئیس جمهور به کرمانشاه بحث وام فاضلاب کرمانشاه مطرح شد و ابلاغ وام در حال حاضر در نوبت است.

وی در ادامه گفت: اولویت حل مشکل رودخانه کارسو مربوط به فاضلاب ورودی به رودخانه کاراسو است و اجرای تصفیه خانه ۲ کرمانشاه در اولویت است که در مرحله اول است. یک تا دو سال پس از اعطای وام.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: اولویت بعدی جمع آوری فاضلاب های داخل رودخانه کاراسو به ویژه فاضلاب های محیط شهری است. آبسوران انتقال به تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه منوط به تکمیل سیستم تصفیه خانه است تا در کرمانشاه فاضلابی وجود نداشته باشد.

داوودی گفت: یکی از مزایای مردم این رودخانه، احداث خاکریز رودخانه توسط شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی در اطراف ساحل راست و چپ این رودخانه است.

مدیرعامل شرکت کانال آب کرمانشاه به بوی بد اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل آن کاهش دبی منابع آبی و افزایش دبی فاضلاب با توجه به فصل گرم تابستان است. بوی بد.

داودی گفت: برای ساماندهی فاضلاب کرمانشاه ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیارد تومان نیاز است و بخشی از آن برای ساماندهی تصفیه خانه، ایستگاه پمپاژ، خط انتقال نیرو و شبکه فاضلاب کرمانشاه مصرف می شود.