بررسی جمعیت دوره پلیستوسن در شرق فلات ایران


بررسی جمعیت دوره پلیستوسن در شرق فلات ایران

بررسی و شناسایی دوره پارینه سنگی کریدور شتران – پسکوه به منظور برنامه ریزی بلندمدت و مطالعات هدفمند برای پایش جمعیت پلیستوسن در قسمت شرقی فلات ایران.

طبق اطلاعات گالونی در ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، علی صدرای کهنه فرود، مدیر مطالعات پارینه سنگی کریدور شتران – پسکوه گفت: «بخش شرقی فلات ایران دارای ویژگی های اکولوژیکی و زمین شناسی بسیاری است.» او محقق و باستان شناس بود. فلات ایران را می توان یکی از اولین مناطق در زمینه مطالعات پارینه سنگی دانست.

جمعیت انسانی پلیستوسن

این باستان شناس تصریح کرد: اما این مطالعات در دهه های اخیر به فراموشی سپرده شده است و تنها در سال های اخیر مطالعات موردی انجام شده است که آن طور که باید کمک کننده نبوده است.

وی افزود: در این بین در سال ۱۳۹۹ اولین گروه مطالعات پارینه سنگی با حمایت مالی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی و مجوز اداره باستان شناسی انجام شد.

رئیس هیئت باستان شناسی گفت: از این رو تصمیم داریم طرحی بلندمدت برای بررسی و پایش جمعیت پلیستوسن در این قسمت از فلات ایران اجرا کنیم.

صدرائی کهنه فرود افزود: در مرحله اول بررسی های هدفمند پارینه سنگی در امتداد کریدور شتران – پسکوه و مطالعات قبلی دره فردوس در اولویت قرار گرفت که این مطالعات با تایید پژوهشکده باستان شناسی آغاز شد و فاز میدانی این مطالعات ادامه دارد. امیدوارم.”

شواهدی از هزاره پنجم قبل از میلاد تا هزاره دوم پیش از میلاد در مروداش کشف شد.

انتهای پیام/

نگرانی ایرانیان چیست؟
پایان دیدن