برنامه ریزی مواد غذایی و شیوه های مصرف برای غذاهای گیاهی: تغذیه


من در شهری در اروپا زندگی می کنم که نمی توانم مقدار زیادی از محصولات تازه را در یخچال آپارتمانی ذخیره کنم و این بدان معناست که من معمولاً هر 2 روز یکبار خرید می کنم. برنامه ریزی ، هزینه و ذخیره همیشه چالش برانگیز و وقت گیر است ، به ویژه برای زوج هایی که 50-60 ساعت در هفته کار می کنند. می خواهم بدانم این کار برای دیگران چگونه کار می کند.

چقدر برای پوشش رژیم غذایی گیاهی هزینه می کنید؟ چه غذاهایی را از قبل برنامه ریزی می کنید؟ هر چند وقت یکبار غذا خوردن / خوردن را انتخاب می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید