برنج و آرد بدون سیری: تغذیه


برای من سخت است که خوردن آرد یا برنج سفید را متوقف کنم .. مانند اینکه می توانم بدون توقف متوقف شوم و این برنج معمولی با پروتئین و چربی است .. یا غذاهای مبتنی بر آرد .. مانند اینکه من سیگنال سیری دریافت نمی کنم

آیا این طبیعی است زیرا سریع هضم می شوند؟ آیا برخی افراد سریعتر از دیگران آنها را هضم می کنند؟ یا مشکل دیگری وجود دارد

به نظر من ایجاد کمبود کالری در حین مصرف این موارد چگونه برخی افراد iifym را انجام می دهند؟

دیدگاهتان را بنویسید