بر اثر طغیان رودخانه یک نفر جان باخت
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، امامزاده داوود (ع) از وقوع سیل دیگری در تهران و شمال شرق رودان در پی وقوع حادثه در داوود (ع) خبر داد. سیاه کوه وارد چند مزرعه و باغات در رودخانه شد و متاسفانه یک نفر فوت کرد.