بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا به دلیل قطع برق تولید خود را متوقف کرد
یک فرد با این اطلاعات که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت: توقف در پالایشگاه آموایی، قطع برق و تعطیلی کامل این بخش از کارخانه می‌تواند کارخانه‌های تقطیر و کاتالیزور را تحت تأثیر قرار دهد که در حال حاضر دارای ظرفیتی معادل ۱۰۰ میلیون دلار است. حدود ۸۰ محصول.” نرخ بنزین دولتی.” “وجود دارد”