بهترین تغذیه برای رسیدن به حداکثر قد: تغذیه


من 11 ساله هستم و بازیکن بسکتبال هستم ، پدرم 5’9 و مادرم 5’5 است. اما مادربزرگم از طرف پدر 5’11 و مادربزرگم 5’9.5 است. و پدر مادرم 6’1 و gma 5’5 است. من کنجکاو هستم که چه چیزی فقط بهترین عکس ها را برای دستیابی به آن پتانسیل رشد بالا به من می دهد. من می دانم که همه اینها ژنتیکی است

دیدگاهتان را بنویسید