بهترین روش مصرف کراتین چیست؟ : تغذیه


علاوه بر شیک پروتئین یا متوسط ​​، راههای دیگری برای مصرف کراتین چیست؟ من تمایل دارم مصرف آنها را در تعطیلات فراموش کنم زیرا طعم آن با آب را دوست ندارم (واقعیتی که به زودی به آن عادت کردم) و من اصلاً آب نمی نوشم.

آیا پیشنهادی خارج از اسموتی یا شیک پروتئینی دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید