به کاهش کلسترول از طریق غذا کمک می کند؟ : تغذیه


به دلیل استفاده از آکوتان (که باعث افزایش سطح کلسترول می شود) ، یک پانل چربی خون دریافت کردم و پزشک من گفت که اساساً باید هر دو را معکوس کنم و HDL و LDL را کاهش دهم ، اما نحوه آن را بیان نکردم. کلسترول من 203 بود اما او گفت کبد و تری گلیسیرید من خوب است. من بسیار فعال و بدنسازی بودم و یک مرحله ریزش کثیف را تجربه کردم

آیا باید از کلسترول و سدیم خودداری کنم یا کمی خوب؟ من شروع به کاهش چربی ترانس / اشباع کرده ام. هدف من این است که حدود 2900 کالری در روز بخورم ، چقدر کلسترول / سدیم / چربی را باید برای انجام کارهای مورد نیاز محدود کنم؟

آیا غذاهای عالی با افزایش سطح HDL وجود دارد؟ کاهش سطح LDL؟

دیدگاهتان را بنویسید