به ۱.۹ میلیون سهامدار «عدالت» شماره شبا داده نشد/ ۲ روز برای اعلام شماره شبا




از آنجایی که تعداد ۱.۹ میلیون سهامدار عدالت هنوز اعلام نشده است، ۱۴۰۰ سود عملکردی سهام عدالت که به ترتیب در سال ۹۸ و ۹۹ به حساب سایر سهامداران عدالت واریز شده است، هنوز واریز نشده است و این سودها همچنان باقی مانده است. شرکت سپرده گذاری مرکزی