بودجه باید به گروه های جهادی اختصاص یابد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا حسین نژاد صبح چهارشنبه در جلسه مجمع عالی جهادگران خراسان شمالی در ناحیه مقاومت بسیج بجنورد، با بیان اینکه تدوین مصوبه و شناخت قانونی گروه های جهادی موجب افزایش توان آنها می شود، اظهار داشت: . بهره مندی از

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: اگرچه در حال حاضر سپاه و خیرین در قالب یک گروه جهادی هستند، اما تدوین مقررات و تخصیص ردیف های اعتباری در بودجه باعث افزایش اثربخشی و ارتباط معنوی این قشر با مردم می شود. در مناطق مختلف

وی با اشاره به اینکه دشمنان مرتباً به نقاط قوت کشور حمله می کنند، گفت: یکی از نقاط قوت کشور وجود گروه های جهادی است که به مردم روحیه می دهد، بنابراین باید از این گروه ها توجه و حمایت بیشتری کرد.

حسین نژاد با اشاره به اینکه گروه های جهادی در حاشیه شهرها و شهرستان ها مستحکم هستند خاطرنشان کرد: با سپردن پروژه های امنیتی به گروه های جهادی از سوی دستگاه های اجرایی، مردم از برکات معنوی حضور آنها بیشتر بهره مند می شوند.