بودجه ترین خودروی سایپا برای پیش کالا در فروردین ۱۴۰۱


سایپا اولین کالا محصولات a فوق العاده شخصی را در سال ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند در این زمان دوشنبه ۳۰ فروردین تحریک کردن کرد.

برای ورود سریعتر به اطلاعات اخیر بازار خودرو، اینستاگرام Camapress را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد

به گزارش کماپرس، سایپا اولین کالا برجسته محصولات شخصی را همراه خود ۴ خودرو تحریک کردن کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزدها می توانند اجتناب کرده اند در این زمان همراه خود برای مشاوره مکان در قرعه کشی این مرحله اجتناب کرده اند کالا برجسته سایپا نمایندگی کنند. مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است نامزدها باید بالای ۱۸ سال سن داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گواهینامه درجه ۳ حاضر دهند.

اصولاً بیاموزید:

بودجه ترین ماشین در دسترس بودن شده در پیش کالا ۱۴۰۱ سایپا کالای SX سفید کدام ممکن است همراه خود قیمت ۱۱۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۶ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف قیمت ۷۵ میلیون تومان همراه خود بازار قابل کسب است. پس اجتناب کرده اند تیبا SX، سایپا SE 151 همراه خود نوک مدادی مشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید متالیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متالیک به قطعا ارزش آن را دارد ۱۵۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۴ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ میلیون تومان تمایز قیمت نسبت به بازار دارد.

اجتناب کرده اند تولید دیگری محصولات در دسترس بودن شده {در این} بیلد داروها های کوئیک همراه خود قیمت ۱۶۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک در رنگ های سفید، مشکی متالیک، نقره ای متالیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدادی متالیک است کدام ممکن است همراه خود قیمت بازار ۴۷ میلیون تومان تمایز دارد. چهارمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه ترین محصول در دسترس بودن شده {در این} قالب ساینا اس سفید همراه خود قیمت ۱۶۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۷ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف ۴۸ میلیون تومانی همراه خود بازار است.

مورد نیاز به اشاره کردن است نیمی اجتناب کرده اند قابلیت خودروی حاضر شده {در این} قالب برای مادران دارای ۲ فرزند هر دو اصولاً {خواهد بود} کدام ممکن است فرزند دوم آنها اجتناب کرده اند آبان ماه ۱۴۰۰ به بعد متولد شده است. علاوه بر این تمامی خودروهای حال {در این} محصول کمتر از ظرف مدت ۹۰ روز به برندگان قرعه کشی عرضه داده تبدیل می شود.

قالب پیش کالا محصولات سایپا در حالی تحریک کردن شده است کدام ممکن است وزیر صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن هفته قبلی بر این سیستم های مقامات برای ساخت خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار تجهیزات خودرو در سال ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا همراه خود لغو قرعه کشی خودرو تایید کرد. پیش اجتناب کرده اند این در دی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفند سال قبلی، مقامات اجتناب کرده اند این سیستم ای ملموس برای مشابه سازی در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا دسترس در بازار خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن تدریجی قرعه کشی خودرو خبر داد.

درمورد : سایبا

برای ورود سریعتر: