بیانیه آمریکا و اروپا: ما با تجزیه لیبی مخالفیم


به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان بامداد شنبه بیانیه مشترکی درباره وضعیت لیبی صادر کردند.

الجزیره گزارش داد: ما هر گونه تلاش برای تجزیه لیبی را رد می کنیم.

در این بیانیه آمده است: «ما با ایجاد نهادهای موازی یا غصب قدرت مخالفیم. لیبی به یک دولت واحد نیاز دارد که بتواند کشور را اداره کند و انتخابات برگزار کند».

وی گفت: ما یک مجلس و یک دولت هستیم [لیبی] من می خواهم مبنای قانونی انتخابات نهایی شود».

عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی گفت: ما از بیانیه بین المللی که مطابق با موضع ما در مورد امتناع از تصرف قدرت در لیبی است، استقبال می کنیم.

الدبیبه توضیح داد: «موضع سازمان ملل تصمیم گرفته است که به کار طرف های لیبیایی مطابق با تصمیم توافق سیاسی ادامه دهد.

وی افزود: “ما متعهد به ادامه سیاست شفافیت هزینه های دولت لیبی هستیم.”

احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، پیشتر گفته بود که این سازمان آماده دستیابی به آشتی ملی در لیبی است. (جزئیات بیشتر)

پیش نویس آشتی ملی در مارس ۲۰۲۱ به شورای ریاست جمهوری لیبی ارائه شد و یکی از وظایفی بود که قبل از انتخابات ۲۴ دسامبر آماده می شد.

انتهای پیام/ خ
آن را در صفحه اول پیشنهاد دهید