بیانیه حضور بانوان در دیدار با صنعت نفت پرسپولیسهواداران خانمی که قصد تماشای دیدار مقابل صنعت نفت آبادان و سایر دیدارها را در ورزشگاه آزادی دارند، پس از باز شدن قسمت فروش بلیت هر مسابقه در سامانه footballeticket.ir، باید از جایگاه بانوان بلیت الکترونیکی تهیه کنند.