“تاریخ تحلیلی تبلیغات تجاری مدرن در ایران” منتشر شد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانخبر دادن خبرگزاری مهر، جلد اول کتاب تاریخ تحلیلی تبلیغات تجاری نوین در ایران نوشته علیرضا ربی‌راد که سیر تحول تبلیغات بازرگانی را از سال ۱۲۰۰ تا ۱۳۸۰ روایت می‌کند، وارد بازار کتاب شد.

این اولین بار است که گزارشی تاریخی از سیر تحول تبلیغات مدرن در ایران به صورت کتاب در ایران ارائه می شود. ربیع‌راد در این کتاب به بررسی تبلیغات ایران در ۱۸۰ سال تاریخ می‌پردازد و زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن را بررسی می‌کند.

به گزارش ربیع‌راد، خاستگاه تاریخی تبلیغات تجاری مدرن در ایران به سال ۱۲۲۹ برمی‌گردد که اولین آگهی تجاری در روزنامه وقایع التماقیه منتشر شد و پس از آن تبلیغات چاپی به تدریج تبدیل به یک رویه رایج شد. بازار کالای ایران و همچنین در حوزه های زیر از فضاهای مختلفی مانند تلویزیون، رادیو، تبلیغات محیطی و … می گذرد.

ربی‌راد در این کتاب استدلال می‌کند که توسعه تولید ملی همیشه به رشد تبلیغات منجر می‌شود و رشد تبلیغات نیز به نوبه خود به گسترش بازار مصرف و توسعه تولید بیشتر منجر می‌شود. او همچنین معتقد است زمانی که تبلیغات تجاری مدرن شروع به کار کرد، جامعه ایران به چنین تبلیغاتی اعتماد یا رد نکرد. او معتقد است نزدیک به یک قرن طول کشید تا جامعه ایران اعتماد به تبلیغات را بازگرداند.

«تاریخ تحلیلی تبلیغات تجاری نوین در ایران» در چهار فصل بار کشتار مردم در بازار، «جدال اعتماد و بی اعتمادی»، «گوی و میدان»، «تازه»؛ تبلیغات، هویت و توسعه» دوره قاجار، دوره پهلوی اول، دوره پهلوی دوم، ایران نوین انقلاب اسلامی را بررسی و توصیف می کند. وضعیت تبلیغات تجاری

علیرضا رابعه راد، متولد ۱۳۵۴، نظریه پرداز و استراتژیست مسئول ارشد حمایت از محیط زیست، عضو ایرانی انجمن بین بین المللی تبلیغات (IAA) است. بسیاری از مقالات، یادداشت ها و مصاحبه های او در رسانه های ایران منتشر شده است. «تبلیغات و تفاوت‌های جنسیتی در فضاهای باز» از دیگر کتاب‌های منتشر شده اوست.

این کتاب در ۲۰۰ صفحه و با قیمت ۱۲۰ هزار تومان منتشر شده است.