تجمع اعتراضی “دانشجویان” در مرز خوزستان – خبرگزاری مهر خبر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سده شاهوارپور وی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: راهپیمایی دانش آموزان خوزستان در چند نقطه استان به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می کند.

فرمانده ناحیه دانش آموزی خوزستان افزود: این تظاهرات در مرز شلمچه است. چزابا همچنین از ۲۵ شهریور دروازه های استان از اندیمشک باز می شود و خدمات رسانی تا ۷ شهریور ادامه دارد.

شاهوارپور وی گفت: امسال اولین سال تظاهرات دانشجویی است و این تظاهرات بزرگترین تظاهرات در ۲ نقطه از مرکز است. چزابا با متراژ ۴۰۰ و ۸۰ متر ساخته شده است.

وی گفت: تظاهرات دانش آموزی در سه حوزه درمانی، فرهنگی و تغذیه آماده ارائه خدمات است. البته بسته های محتوایی و برنامه های میدانی در حوزه فرهنگی پیش بینی شده است.

فرمانده ناحیه دانش آموزی خوزستان افزود: اربعین حسینی از نظر تغذیه ۲۰۰ هزار بطری آب معدنی و نوشیدنی خنک بین زائران توزیع می کند و وعده های غذایی سبک نیز جزو برنامه خدمات رسانی است.

شاهوارپور وی گفت: در حوزه اسکان چهار مکان برای پذیرایی و اسکان کاروان دانش آموزان در شهرهای اهواز، خرمشهر و بستان در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه معاونت توسعه فرهنگی ناحیه بسیج دانش آموزی خوزستان مسئولیت برگزاری تظاهرات و خدمات رسانی با استفاده از داوطلبان بسیجی را بر عهده خواهد داشت خاطرنشان کرد: تشکل های بسیج دانش آموزی و سازمان ها و نهادهای مختلف، حمایت و همکاری با برگزاری تظاهرات دانش آموزان را برعهده دارند. که مرد. کار کرد خوزستان.

فرمانده ناحیه دانش آموزی خوزستان گفت: تشکل ها و سایر تشکل ها باید نقش خوبی در حمایت از این حرکت مردمی داشته باشند.