تحریک کردن تئاتر سکوت خاموش به یاد علی سلیمانی


تحریک کردن تئاتر سکوت خاموش به یاد علی سلیمانی

اجرای تئاتر «فریاد خاموش» به کارگردانی محمدهادی عطایی اجتناب کرده اند روز سه شنبه سوم فروردین ماه به یاد مرحوم علی سلیمانی بازیگر تئاتر کشورمان در تالار سایه تماشاخانه الشهر تحریک کردن شد.

بر ایده مطالعات گالن به گزارش روابط نهایی مجموعه تئاتر، حاضر «فریاد خاموش» به نویسندگی محمدرضا عطای فر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی محمد هادی عطایی اجتناب کرده اند روز سه شنبه ۲۳ فروردین ماه جاری در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر، حاضر شخصی را تحریک کردن کرد. این حاضر اجرای شخصی را به علی سلیمانی بازیگر فقید تئاتر کشورمان تقدیم کرد.

محمد هادی عطایی کارگردان حاضر «جیغ خاموش» پس اجتناب کرده اند نوک حاضر این حاضر در تالار سایه تماشاخانه الشهر همراه خود تشکر اجتناب کرده اند تماشاگران ذکر شد: این حاضر شاهد اجتناب کرده اند کف دست دادن اعضای خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگانی بود. . کودک ها بخاطر این ویروس ناگوار کرونا، نبود هیچ کدام ضربه بزرگی به تئاتر این کره خاکی وارد کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند ما باقی مانده است در شوک اجتناب کرده اند کف دست دادن آنها هستیم.

انسان‌های گران قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزیزی کدام ممکن است اکنون جسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانشان همراه خود ما نیست، با این حال به همان اندازه روزی کدام ممکن است {در این} دنیا نفس می‌کشیم روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیرویشان همراه خود ماست.

وی افزود: همین رویکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهر شد بود کدام ممکن است نیروی کار اجرایی حاضر «جیغ خاموش» را بر آن داشت به همان اندازه اجتناب کرده اند ابتدای اجرای این حاضر به همان اندازه یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری هنرمندان عظیم در روزهای مختلف امتحان شده کنند به همان اندازه این حاضر را داشته باشند. او مدت زیادی را برای گرامی از گرفتن به دنیای عکس بازدید کرد.

یکی اجتناب کرده اند آن عزیزانی کدام ممکن است باقی مانده است قادر نیستم ادراک کنم کدام ممکن است گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدم باقی مانده است همراه خود ممکن است است، علی سلیمانی گرانقدرم است کدام ممکن است باقی مانده است او را سوار خشمگین می نامم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدم به هیچ وجه ما را رها نخواهد کرد.

این دلیل است اکران «جیغ خاموش» را به این سوار ارجمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوب تئاتر ایران تقدیم می‌کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خواهید کرد می‌خواهم برای حضور ارزشمندش در صحنه‌های تئاتر، دقایقی او را الهام بخش کنید.

حاضر «جیغ خاموش» نوشته محمدرضا عطی فر به کارگردانی محمد هادی عطایی همراه خود تفریحی پیمان محسنی، محسن سالاری، محمدهادی عطایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سارا ذاکری نژاد {هر روز} ساعت ۱۸:۴۵ به مدت ۵۵ دقیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهای بلیت ۴۰ هزار تومان در سایه. سالن تئاتر شهر روی صحنه {می رود}.

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا دیده تبدیل می شود