ترافیک سنگین در محور جاجرود قدیم به گیلاوند و تهران – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت ترافیکی محور شرق استان تهران اظهار داشت: هم اکنون تردد در محور خراز عادی و روان است.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران ترافیک در برخی نقاط محور فیروزکوه را سنگین اما روان دانست و گفت: در محور فیروزکوه در مرز شهرستان های گیلاوند شاهد تاخیر و تاخیر ترافیکی هستیم.

وی ترافیک در محور جاجرود قدیم را سنگین عنوان کرد و گفت: در این محور شاهد کاهش ترافیک در جاده تهران هستیم اما در محور امام رضا (ع)آ)تردد در محورهای حرم به حرم و سایر محورهای شرق استان تهران عادی و روان است.