ترامپ خطاب به ماسک: فقط یک احمق می‌تواند توییتر را با چنین مبلغی بخرد
هفته گذشته ایلان ماسک گفت که اگر نقشه‌اش برای خرید توییتر طبق برنامه پیش برود، ممنوعیت دائمی حضور دونالد ترامپ در شبکه توییتر را لغو خواهد کرد.