تشکیل کارگروه مشترک وزارت علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج اساتید برای رفع مشکلات نظام آموزش برتر


به گزارش خبرگزاری فارس، اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان بسیجی در دیدار همراه خود معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری به تبادل تذکر در خصوص رفع مشکل های آموزش عالی کشور پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر توانایی اساتید نخبه در کمیته های تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسداری اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد های انقلاب اسلامی.

{در این} دیدار قاسم اموابی‌دینی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری همراه خود رئیس گروه بسیج دانشگاهیان، معاونان این گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان بسیج دانشکده‌های غول پیکر تهران اظهار داشت‌وگو کرد.

عمو عبدینی دقیق کرد: معاونت آموزشی در وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری محور مهم بحث دانشکده است. در نظر گرفته شده می کنم اگر تحولی در آموزش برتر در ملت تحمیل شود، معاونت {در این} مجموعه وجود داشته باشد. اجتناب کرده اند این رو کارگروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث هایی کدام ممکن است در تصمیم من می خواهم صورت گرفت ما را بر آن داشت کدام ممکن است تا حد زیادی به این موضوع بپردازیم.

وی سپس به برخی اجتناب کرده اند داده ها اجرایی زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های اعمال شده شخصی در راستای تغییر دانشکده ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود موضوع ساختار تغییر کدام ممکن است توسط آقای رئیس جمهور حاضر شد، ابتدا اساتید بسیجی دانشکده های تهران را در پیش نویس اولین بازرسی کردیم. ” این ساختار در چندین مدل اصلاح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام به بخش‌های مختلف منتقل شد.

وی اظهار داشت: همراه خود تلفیق بیانات گام دوم انقلاب اسلامی، ساختار تغییر مقامات سیزدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد جناب آقای دکتر ذوالفقل متوجه شدیم کدام ممکن است در تعدادی از بخش مشکلات انتقادی موجود است کدام ممکن است خواستن است. رفع شود تصحیح کنیم اجتناب کرده اند جمله مشکلاتی کدام ممکن است در بحث آموزش برتر موجود است اینجا است کدام ممکن است ۸ بند دارد، مقام معظم مدیریت تاکید کردند کدام ممکن است قابلیت های زیادی در ملت تحمیل شده است کدام ممکن است متاسفانه برخی اجتناب کرده اند آنها به بیراهه رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دخالت کردند. یکی اجتناب کرده اند این مشکلات، بحث اشتغال فارغ التحصیلان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا، بازرسی موضوعاتی کدام ممکن است باید برای توان فارغ التحصیلان پیگیری شود، حیاتی است.

چون آن است عمو عبدینی ردیابی کرد: یکی اجتناب کرده اند مشکلات بحث انواع واحدهای نظری دانشکده است. ما محاسبه کردیم کدام ممکن است در مقطع کارشناسی باید ۱۴۰ واحد اخذ شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۱۲۰ واحد تئوری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مدل ها در موقعیت به تحمیل توانمندی اجباری برای اشتغال دانشجویان نیستند. اجباری است واحدهایی در جهت افزایش توانایی حاضر شود. ورزش های جزیره را در سیستم آموزش برتر ببینید. مثلا دانشکده کامل آموزشی استفاده شده، فنی ماهر، گروه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را داریم کدام ممکن است هیچ ارتباط موثری همراه خود دانشکده بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر ندارند. مقام معظم مدیریت خاطرنشان کردند: به همین دلیل تحمیل نظام مهارتی {در سراسر} ملت حیاتی است.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تصریح کرد: مقاوم ترین، مثبت ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجرب ترین مجموعه برای همکاری همراه خود معاونت آموزشی «بسیج دانشگاهیان» است. این سریال اگر بحثی را حاضر تدریجی قانع‌کننده‌تر است، به همین دلیل باید به امتیازات بپردازد. علاوه بر این ارتباط دانشجویان همراه خود اساتید صنعت افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآموزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارورزی اجتناب کرده اند ترم اول انجام شود. اگر این کار انجام نشود، دستور نظام مهارتی ما تعیین کنید نمی گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه در همه زمان ها این تبدیل می شود کدام ممکن است اطلاعات آموزان معنی بحث های نظری را دارند با این حال توانایی کار را ندارند. علاوه بر این باید در ساختار پذیرش دانشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند های پذیرش اصلاح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش اساتید در جهت تعمیر مشکلات ملت باشد.

وی همراه خود تاکید بر لزوم بهره مندی اجتناب کرده اند بازخورد اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان برای این سیستم ریزی هایی کدام ممکن است {در این} معاونت صورت گرفت، اظهار داشت: می خواهیم همراه خود نظرسنجی اجتناب کرده اند اساتید، ساختار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های شخصی را مرور کنیم به همان اندازه بتوانیم نظام آموزشی را احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن کنیم هر دو خوب سیستم جدید راه اندازی شد کنید . پذیرش دانشمند در مقطع دکتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناسی ارشد به ۲ صورت انجام تبدیل می شود، اولی حکومت داری است، مشابه با استراتژی های جاده شکنی کدام ممکن است درهم آمدن است ورود دانشجویان تمایل به این منطقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان است. یکی درمورد به مدرسه تجاری است کدام ممکن است باید همراه خود صنعت قرارداد داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان می خواست صنعت در بروشور پذیرش گروه سنجش درج شود. برای کد باید چالش کشتی شود کدام ممکن است {در این} صورت دانشمند دارای پیوستن صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق است. در ساختار تغییر باید درک مرکزی تشکیل شود. در بخش افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی، شوراهای تغییر {تشکیل شده است}، این شورا امتحان شده می تدریجی به همان اندازه بر کل ملت هدف اصلی تدریجی. دانشکده ها باید ماموریت گرا شوند.

عمو عبدینی علاوه بر این به موضوع علوم انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی سازی آنها ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برای اولین بار در گذشته تاریخی آموزش برتر کمیته این سیستم ریزی را در شورای برتر به تماس گرفتن علوم انسانی اسلامی تشکیل دادیم.

وی اظهار داشت: کارگروه هایی را همراه خود اصولی تشکیل دادیم کدام ممکن است آنها را در گام دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار تغییر هدایت کرد. هیئت رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی را هم کنار کردیم. {در این} کارگروه ها ما خواستن به حضور اساتید نخبه بسیجی {در سراسر} ملت داریم. علاوه بر این اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی همراه خود سابقه مدیریت در بدنه استفاده خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسامی این کارگروه ها را به مخلوط اساتید حاضر خواهیم داد. خداوند در این زمان به ما توفیق داده است کدام ممکن است بتوانیم کاری انجام دهیم، منشأ تنظیم همین است. آرزو می کنیم همراه خود تذکر جمعی اجتناب کرده اند اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان دلسوز نظام حرکت کنیم. در جاری حاضر فرصتی {برای تغییر} نظام آموزشی ملت در بخش‌های اشاره کردن شده موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اساتید دانشکده‌ها دعوت می‌کنیم به همان اندازه بازخورد شخصی را با توجه به موضوعات مورد بحث حاضر کنند. در وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری هم همه اشخاص حقیقی مؤمن، مقاوم، همراه خود عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سایر زمینه ها اساتید می توانند این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد شخصی را به این اعضای خانواده حاضر دهند.

محمد رضا مردانی رئیس گروه بسیج اساتید ملت ضمن تبریک انتصاب عمو عابدینی شناخته شده به عنوان معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، ابراز امیدواری کرد حضور ایشان در مجموعه آموزش برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه مهمی این. معاونت شاهد خوب تنظیم ناگهانی {خواهد بود}، ما همه هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه با انقلاب خواهیم بود.

رئیس گروه بسیج اساتید ملت همراه خود ردیابی به تسلط را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی عمو عابدینی اظهار داشت: زیرساخت های آموزش برتر ما هر دو خاستگاه آموزش برتر ما اجتناب کرده اند تذکر متون، محتوایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی همراه خود مبانی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری همخوانی ندارد. سنت اسلامی نباید رخ دهد.

وی اظهار داشت: {در این} بین یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است باید به طور قابل توجهی مورد ملاحظه قرار گیرد، محتوای علوم انسانی است. این اراده به طور قابل توجهی به سمت حمله ها دفاع کردن تدریجی. طی سالیان قبلی اسناد اولین به خوبی تدوین شده است، با این حال تعیین مقدار اجباری برای اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای آنها صورت نگرفته است، به همین دلیل یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهم، اجرای اسناد اولین مصوب است. مشابه با سند اسلامی سازی دانشکده کدام ممکن است باید به این سیستم های عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات شکست آنها بپردازد.

وی افزود: بازرسی موضوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی تحولات در بخش های تخصصی حیاتی است. تغییر منطقه های علوم انسانی بر مقدمه علوم اسلامی باید اجتناب کرده اند ورزش های معاونت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش باشد.

مردانی یکپارچه داد: بسیج دانشگاهیان نیز آمادگی شخصی را برای همکاری همه جانبه همراه خود معاونت آموزشی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش گفتن می تدریجی. آموزش مقدمه پژوهش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر آموزش خوشایند انجام شود، پژوهش نیز به خوبی انجام تبدیل می شود. معاونت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش به معنای واقعی کلمه هستند معاونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط اجرای پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این سیستم ریزی جایگاه اول را دارد.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم ارتباط نزدیکی بین جنبش درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت علوم برقرار کنیم. راهنمایی ممکن جنبش هیأت آموزشی تشکیل کارگروه ویژه، کنار اجتناب کرده اند کارگروه های تخصصی، برگزاری مشترک کلاس ها بلاغی همراه خود اساتید بسیجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر دانشکده های در سرتاسر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ الزام آموزش برتر به معاونت آموزشی است. ارتباط دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت علوم همراه خود تشکیل این کمیته گاه به گاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر است. انتظارات مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله همواره کنجکاوی به علم مفید، علم مؤثر در رفع مشکلات مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید کنار هم قرار دادن همکاری {در این} راستا هستند.

در یکپارچه این دیدار، مسئولان بسیج اساتید دانشکده های غول پیکر تهران، برخی مشکلات اساسی در نظام آموزش برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه های شخصی را همراه خود معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری مطرح کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمو عابدینی اجتناب کرده اند این موضوع تشکر کرد. بازخورد؛ کمیته ای همراه خود حضور جمعی اجتناب کرده اند اعضای هیئت آموزشی در وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تشکیل تبدیل می شود به همان اندازه به طور ویژه این چیزها را مخلوط بندی تدریجی.

مهاجرت اساتید دانشکده، بحث اقتصاد اساتید جوان، ضعیف چشم اندازها آموزشی، محافظت دستاوردهای نظام آموزش برتر در دوران کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم ملاحظه به پیشرفت آموزش برتر در این کره خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختلط. دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی آموزی اساتید جوان، همراه خود صنعت، بحث ارتقای اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه مقالات آموزشی، مشکلات نظام توسل به، فروش سند اسلامی شدن دانشکده، آموزش، بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با، ارتباط آموزش برتر همراه خود آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، اختلاط {در این} دیدار همراه خود معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، نظام آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندی به بخش بین الملل اجتناب کرده اند جمله موضوعات مطرح شده توسط اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان بسیجی گزارش شد. این دیدار به همان اندازه اذان مغرب یکپارچه داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن حاضران در ضیافت افطار نمایندگی کردند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید