تطبیق تخم مرغ با چوب کبریت (فیلم)


برخی از آزمایش‌ها مبتنی بر علمی هستند، اما گاهی اوقات برای اهداف سرگرمی و عملکردی انجام می‌شوند و به بهترین وجه توسط متخصصانی انجام می‌شوند که به طور کامل توصیه‌های ایمنی را رعایت می‌کنند. تطبیق تخم مرغ با چوب کبریت یکی از آزمایشاتی است که اغلب برای سرگرمی انجام می شود و سعی نکنید آن را در خانه، مدرسه یا مکانی بدون تجهیزات ایمنی خاص انجام دهید. در بخش بعدی، ویدئویی را مشاهده خواهید کرد که نشان می‌دهد چگونه با استفاده از تعداد زیادی کبریت، حرارت کافی برای تقسیم یک تخم‌مرغ به دو نیم شود.

اینستاگرام Camapress را دنبال کنید تا اخبار داغ را سریعتر دریافت کنید. از جانب پایان درج کنید.

برای دسترسی سریعتر: