تفاوت بین کمبود کالری + ثابت و فاصله بین کمبود کالری بزرگ چیست: تغذیه


تفاوت فیزیکی / متابولیکی / رفتاری و تغییر بین کمبود پایدار اما کم کالری (فرض کنیم -200 کیلوکالری در روز به مدت 30 روز) در مقایسه با فاصله انرژی قوی تر (800 کیلوکالری هر 4 روز به مدت 30 روز) نیاز به صحبت در مورد روزه داری (~ 0 کیلو کالری در روز) اما فقط کمتر از کل انرژی مورد نیاز / د)

آنچه باید به عنوان یک روش جذاب تغذیه pov باشد. چرا تجارت وجود دارد؟ یا فقط به ترجیح شخصی بستگی دارد؟

فقط علاقه ، هیچ ورودی (علمی) پذیرفته نمی شود 🙂

دیدگاهتان را بنویسید