تفاوت در جذب ویتامین / اثربخشی؟تفاوت بین میزان جذب بین این اشکال از ویتامین ها چیست.

"غذای کامل" از جهات مختلف.

مولتی جویدنی

برای قرص های زیاد.

لاستیک به دلایل زیادی.

آیا ویتامین های کامل غذا مشکلات مشابه جذب ویتامین از غذا را پوشش می دهند. مانند اگزالایت ، اسید فیتیک و غیره؟

آیا در مقایسه با اشکال زیستی مصنوعی جذب را مهار می کند؟

آیا جذب بین بلع قرص یا شکل جویدنی متفاوت است؟

آیا ویتامین های خاصی می توانند در جذب با یکدیگر رقابت کرده و از یکدیگر جلوگیری کنند؟ اما آیا واقعا کسی می تواند به جذب موثرتر یکدیگر کمک کند؟

چقدر فاصله دارد؟ چه چیزهایی با هم کار می کنند و کدام یک با هم کار می کنند؟

متشکرم! 🙂

ارسال شده توسط / u / CinderAmbition
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید