تقاضا برای ساخت و ساز در سایه نرخ بهره منفی در حال افزایش است


یکی از اعضای مرکز پژوهش های مجلس گفت: چون نرخ سود منفی در ایران منفی ۲۰ درصد است، تمایل به کمک گرفتن از بانک ها را افزایش می دهد. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود پس انداز و ساخت و ساز برای مقاصد صنعتی باعث افزایش تورم می شود.

The post افزایش تقاضای ساختمان در سایه نرخ سود منفی appeared first on تجارت نیوز.