توضیح/ لزوم عذرخواهی رسمی ایران از آلمان
پس از گذشت بیش از سه سال، مجروحان و دولت ایران همچنان با دردهای لاعلاج و غیرقابل تحمل و همچنین هزینه آن دست و پنجه نرم می کنند. اگرچه رژیم سابق عراق مسئول مستقیم عاملان این جنایت است، اما نکته اصلی در اینجا تعهد به همکاری و فروش با کشورهایی است که به طور غیرمستقیم در این جنایت دست داشته اند که قانون به آن مسئولیت مشتقه می گویند.