ثبت نام تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول از امروز یا پنجشنبه اعلام می شود
دانش آموزان سال آخر دبیرستانی که در اطلاعات سوابق تحصیلی خود مغایرت دارند باید موارد فوق را حداقل تا روز یکشنبه ۵ تیرماه اصلاح کنند و به منطقه آموزشی که از آن اخذ شده مراجعه کنند. نسبت به تصحیح نمرات و اطلاعات خود اقدام کنند.