جانسون: استعفا نمی دهم – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند مکان «روسیا تودی»، نخست وزیر انگلیس بابت جریمه ای کدام ممکن است {به دلیل} عدم رعایت محدودیت های عروق کرونر صنوبر، عذرخواهی کرد با این حال در عین جاری ذکر شد اجتناب کرده اند سمت شخصی استعفا نمی دهد.

بوریس جانسون ذکر شد: ممکن است جریمه را صنوبر کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاًً عذرخواهی می کنم.

وی در عین جاری در {پاسخ به} سوالی مبنی بر استعفای شخصی افزود: یکپارچه کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به مردمان ملت تعهد ممکن است است. ممکن است آرزو می کنم بتوانم به رفع مشکلات ملت یکپارچه دهم.

همراه خود این جاری، نظرسنجی {انجام شده} توسط این نظرسنجی نماد داد کدام ممکن است اکثریت قریب به اتفاق بریتانیایی ها خواهان استعفای نخست وزیر بوریس جانسون هستند.

یکی اجتناب کرده اند توضیحات نارضایتی ۵۳ درصدی جانسون اجتناب کرده اند کار کردن جانسون، پاسخ وی به استقبال اجتناب کرده اند پناهجویان اوکراینی بود کدام ممکن است انتقاد فرانسه را نیز جستجو در داشت.

آموزش داده شده است تبدیل می شود بریتانیا {به دلیل} سبدها قانونی، پناهجویان اوکراینی را می پذیرد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، شبح رسوایی های «دروازه حزب» همچنان بر مقامات محافظه کار جانسون سنگینی می تنبل. دروازه‌های مهمانی مجموعه‌ای اجتناب کرده اند مهمانی‌هایی است کدام ممکن است محل کار نخست‌وزیر بریتانیا در بالا فاجعه کرونا در سال قبلی برگزار کرد، روزی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۲ نفر اجازه تحقق حتی در خارج از درب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس تدابیر از حداکثر قرنطینه‌ای را نداشتند. این رویدادها به نمادی اجتناب کرده اند فریبکاری مقامات جانسون تغییر شده است.

در عین جاری آموزش داده شده است تبدیل می شود کدام ممکن است کاهش شهرت جانسون باعث افزایش شهرت رقیب وی در حزب کارمند، کایر استارمر نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریتانیایی ها هیچ خوب اجتناب کرده اند آنها را نامزد مناسبی برای نخست وزیری نمی دانند.