جایی که، آرم پلنگ ماده گم شد


در پایین خانه و فضای داخلی نگهداری شود

جایی که، آرم پلنگ ماده گم شد

طبق اطلاعات گالونی دامپزشک علیرضا شهرداری به نقل از انتخابات گفت: این پلنگ به کانال نخاع و حتی ستون فقرات نفوذ کرد و بر اثر عفونت طولانی مدت جان باخت.

کیجا در سال های گذشته در تله شکار استان گلستان دست خود را از دست داده بود و ابتدا در کلینیک حیات وحش پریدیسان مداوا و سپس به باغ وحش ارم منتقل شد.

علیرضا شهرداری، دامپزشک گفت: پلنگ ماده در پارک ارم «کیجا» خود را از دست داده است.

وی افزود: اینکه عفونت در حال بدتر شدن است و تمام بدن را می پوشاند به این معنی است که مدت زیادی است که به کل بدن سرایت کرده است و دامپزشک باغ وحش باید علت آن را رسیدگی کند.

به گفته این دامپزشک، «کیجا» دو روز پیش فوت کرد و دیروز مورد کالبد شکافی قرار گرفت.

کیجا در سال های گذشته در تله شکار استان گلستان دست خود را از دست داده بود و ابتدا در کلینیک حیات وحش پریدیسان مداوا و سپس به باغ وحش ارم منتقل شد.

پلنگ دیگری را در منطقه گردشگری تن مهریان یاسوج ببینید

پلنگ ماده باغ وحش ارم به نام ماوی تلف شد

چند یوزپلنگ در ایران باقی مانده است؟

ماهانا، پلنگ گوشتی تلف شد

انتهای پیام/

نگرانی ایرانیان چیست؟
اینجا را ببین

ساعت خبر: ۲۶۹۷۱۲ ساعت خبر: ۱۴:۲۱.