جزئیات سفر ۳ میلیون تومانی به عراق
محمدی درباره سطح کیفی خدمات برنامه های سفر کم هزینه عتبات توضیح می دهد: این تورها از هتل های کلاس C استفاده می کنند. [مشابه درجه سه]آنها در فاصله ای از زیارتگاه ها قرار می گیرند. همچنین برنامه غذایی این سبک از کاروان ها متفاوت است، مثلاً اگر در کاروان های دیگر کباب دو نفره در نظر گرفته شود، در سفرهای ارزان قیمت غذا بیشتر سوپ خواهد بود.