حسینیه تهران تکیه های تاریخی / شوفر و سوپور با تکیه های عزادار (+عکس)
بازجا، افشار و بربری، پامنار، پهلوان شریف، چاله میدان، بازار، چیل تن، حاجی وکیل، هشتی، حلاج، خداآفرین، دباغانه، رضا کلیخان، زرگرها و کمیها نام دیگر تک تک های معروف تهران است. در ماه های سوگواری راوی. پایتخت مذهبی کمتر از ۲۰۰ سال پیش