حفاظت اثیری روسیه ۱۰ پهپاد اوکراینی را در یک واحد روز ساقط کرد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند ریانووستی، «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت حفاظت روسیه آماری اجتناب کرده اند میزان خسارات وارده به نیروهای اوکراینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات نظامی روسیه حاضر داد.

کوناشنکوف دانستن درباره ساقط کردن پهپادهای اوکراینی ذکر شد: سامانه‌های پدافند اثیری روسیه در کل روز ۱۰ هواپیمای با بیرون سرنشین اوکراینی را در جهان خارکف، جهان خرسون، جهان زاپروژیا، جمهوری خلق دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در جهان شهر لوهانسک منهدم کردند.

علاوه بر این این، ۲ موشک تاکتیکی «توچکا-یو» در جهان شهرک پتروفسکویه در لوهانسک سرنگون شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه پرتابه موشک «اسمرچ» نیز در جهان دونتسک منهدم شد.

سخنگوی وزارت حفاظت روسیه علاوه بر این ذکر شد کدام ممکن است منصفانه فروند «میگ -۲۹» اوکراینی در نبرد اثیری همراه خود جنگنده‌های روسی سرنگون شد.

وی در شکسته نشده افزود: در مجموع اجتناب کرده اند تحریک کردن عملیات ویژه ارتش، ۱۴۶ فروند هواپیما، ۱۱۲ فروند بالگرد، ۶۸۳ فروند هواپیمای با بیرون سرنشین، ۲۸۱ سامانه موشکی ضدهوایی، ۲۷۵۶ تجهیزات تانک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر خودروهای زرهی رزمی، ۳۱۶ موشک انداز تعدادی از، منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۴ عراده توپ صحرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خمپاره انداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۳ تجهیزات خودروی ویژه ارتش اوکراینی منهدم شده است.

کوناشنکوف شکسته نشده داد کدام ممکن است نیروهای موشکی روسیه ۹ خندق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان محور نیروهای اوکراینی را منهدم کردند، علاوه بر این منصفانه سامانه «بی ام -۲۱ گراد» (BM-۲۱ Grad) را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه توپخانه را هدف قرار دادند. همچنی هوانوردی نیروهای مسلح روسیه در یک واحد روز ۳۸ هدف ارتش اوکراینی را همراه خود موشک‌های سطح زن مورد اصابت قرار داد.

روسیه در ۲۴ فوریه (۵ اسفند سال قبلی) عملیات ویژه ارتش شخصی را در اوکراین تحریک کردن کرد. «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه هدف اجتناب کرده اند این اقدام را «ایمنی اجتناب کرده اند {افرادی که} به مدت هشت سال توسط رژیم کی یف کشف نشده قلدری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری کشی قرار گرفته اند»، نامید.

علاوه بر این این اتفاق پس اجتناب کرده اند آن رخ داد کدام ممکن است آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای غربی حاضر به حاضر تضمین‌های امنیتی به مسکو نشدند.